1. Demokratikus értékválság az oktatásban

  Amíg nem tudunk alternatív válaszokat megfogalmazni arra az alapkérdésre, hogy végtére is milyen szerepet szánunk az elkövetkező 50 évben a magyar oktatásnak, és nem vagyunk képesek – akár kiélezett – vitát folytatni arról, hogy a kitűzött célokat hogyan akarjuk elérni, addig csak egyetlen rövid mondattal lehet a politikai és szellemi elit teljesítményét jellemezni: Ülj le, egyes! 2014.07.23.

 2. Meddig él egy alkotmány?

  Az alkotmányok átlagos élettartama mindössze 17 év. A hazai 89-es Alkotmány két évtizede tehát  több az átlagnál, de vajon meddig tartjuk meg majd az Alaptörvényt? Az elemzés a Népszabadság  június 28-ai Hétvége című mellékletében jelent meg. 2014.07.01.


 3. A baloldali pártpolitizálás és a semmi

  Az ellenzéki politika gyenge, de nem csak szervezeti okokból, hanem azért, mert a pártpolitikán kívül alig van hátországa. Az Élet és Irodalom friss számában Csizmadia Ervin összefoglalja, mi az a három terület, ahol az ellenzéknek teljesen új szemléletet kellene meghonosítania. 2014.06.20. 

 4. Könyvbemutató

  Március 20-án, a Nyugati téri Alexandra könyvesház pódiumán, a Méltányosság Politikaelemző Központ szervezésében, nagy számú érdeklődő előtt mutattuk be Csizmadia Ervin: Miért "alaptalan" a magyar demokrácia? című könyvét. Az est házigazdája Rónai Egon volt, a könyvről hosszabb értékelést Tölgyessy Péter adott. Majd a szerző beszélgetett politológus kollégáival, Balázs Zoltánnal, Böcskei Balázzsal és Filippov Gáborral.

Kétféle kohézió

Több európai agytröszt összefogott, hogy feltárja a válság utáni problémák jellegét és a rájuk adható válaszokat. Az írás a válság utáni prioritásként az egyenlőtlenségek csökkentését jelöli ki és a kohézió erősítésé. Az általunk kívánatosnak tartott társadalmi kohézió azonban elsősorban nem gazdasági jellegű, hanem a közösség kulturális és politikai együvétartozásáról való közös gondolkodást jelenti. 2014.07.22.

Az egyház szocializációs lehetőségei

A magyar és a francia egyházak szocializációs képességei közötti különbség a társadalom államfelfogásában és identitásában keresendő. Míg a francia társadalmat összeköti az egységes identitás, addig a magyar társadalom nem rendelkezik ennyire erős öntudattal. Jelenleg a kiemelt egyházaknak kedvező politikai légkör van jelen, a vallásszabadság a többi felekezet esetében pedig magánügy marad. 2014.07.18.

A párbaj

Az RTL Klub és a kormányzat közt hadiállapot alakult ki. Egyesek a médiaszabadságért folytatott küzdelemként értelmezik ezt; mások a Fidesz „maffiaállamának” leleplezését és egyúttal a Fidesz meggyengülését várják, remélik ettől; megint mások azt gondolják, hogy a kormány azt teszi, ami a dolga, és a küzdelem kimenetele végül a kereskedelmi szféra megregulázása lesz. 
2014.07.16.

A német kormány Ukrajna-politikája

A német kormány Oroszországgal szemben eddig a „lágyabb” külpolitikában volt érdekelt. De lehet, hogy fogytán a türelem: Angela Merkel az EU 2014. június 27-i csúcsértekezletén már drasztikus intézkedésekkel fenyegetőzött. Kérdés, hogy az ukrajnai helyzet további éleződése során a német kormánypolitikában felülkerekedhet-e az eddiginél jóval keményebb hozzáállást szorgalmazó erők? 2014.07.04.

Egység a sokféleségben

Tulipánmezők, szélmalmok. Ilyen kép él a köztudatban Hollandiáról.  De mit tudunk mi, magyarok arról, milyen tradíciók befolyásolják a holland politikát? És mi hasznosítható ebből a tudásból Magyarországon? Hiszen az idillinek tűnő Hollandiában legalább oly mély konfliktusok voltak (és vannak), mint Magyarországon. E szempontból próbáljuk számba venni a holland politikai kultúra jellemzőit. 2014.07.03,

A másik Európa

Az idei európai parlamenti választás az euroszkeptikus pártok erősödését hozta. A médiában használt, koptatott euroszkeptikus jelző azonban elfedi az egyes pártok arculata, ideológiája közötti különbségeket. Elemzésünkben öt szempont mentén hasonlítjuk össze a jobboldali euroszkeptikus pártokat, különös figyelemmel a Jobbikra.
2014.06.18.Miről szólnak az EP-választások?

Míg Magyarországon az EP-kampány csendes, addig nyugatabbra ettől hangosak a médiumok. Mélységével és sokrétűségével az eddigi legkomolyabb EP-választásnak lehetünk tanúi. Az EP sokszínűsége ráadásul további érdekességeket rejt magában. Hogyan látják mindezt a nagy európai agytrösztök? 2014.05.24.
Videóbox