Érvényesüljünk Angliában!

A tömeges migrációkat a felemelkedés, és a jobb élet reménye hajtja. Olykor elfogynak a lehetőségek az adott helyen, ami persze nem örömteli, mégis a vándorlás pozitívan is megélhető. A mostani folyamatokban mintha több volna a keserűség. Ezen állításunk megfogalmazásakor remélhetőleg nem idealizáljuk a múltat, amit aztán a jelen realitásával vetünk egybe. Cikkünk végén pedig Európa számára fogalmazunk meg javaslatokat.


A magyar migráció jellemzői régen és ma


Milyen sok történetet hallottunk már kivándorló magyarokról, akik sikeressé váltak az USA-ban, Dél-Amerikában, Ausztráliában, s mostanában a német nyelvterületen vagy Angliában. Mezőgazdasági munkások mentek, és kihasználták a strukturális szerkezeti előnyöket, s ezek felfelé mobilizálták őket, bármilyen keserűség is volt kezdeti motivációjuk. Máskor és mások politikai okokból menekültek, de bármilyen szomorúan hagyták is el az országot, támogató megértéssel fogadták, sőt olykor még hősként is tisztelték őket. Sokakat szellemi munkakörükből a szocializmus, származásuk miatt kétkezi munkássá tett, s épp a disszidálásnak köszönhették, hogy visszaszerezhették régi státusukat. Legjobb koponyáink pedig mindig mentek, s meg is valósíthatták innovációikat. A példák mind a felfelé mobilizálódás példái.

 

A teljes elemzés itt olvasható

Letölthető dokumentumok:

Miért A magyar jobboldal természetrajza Köztes demokrácia A nyugattalan Magyarország